de KROON / Studio Kāru: Residency

Ruimte voor jou

Studio Kāru biedt in samenwerking met De KROON een unieke residency plek aan. Tussen de gevestigde makers, denkers en doeners willen we via deze plek talentvolle verbinders de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen binnen en bij te dragen aan de plek die de Kroon in Delfshaven vormt. De KROON heeft als ambitie om een verbindende plek te zijn op verschillende gebieden. Verbinder van mensen in Rotterdam, verbinder van omliggende woonwijken, verbinder van perspectieven en ervaringen; verbindingen die een verschil kunnen maken in de constante transformatie van de stad en bijdragen aan sociale cohesie en betrokkenheid bij de stad.

Vanuit de KROON worden opdrachten geformuleerd, waar via het residency programma passende maker-denker-doeners aan gekoppeld kunnen worden. Wat voor opdrachten zullen dat zijn? De KROON is in ontwikkeling en er zijn allerlei aspecten die aandacht verdienen. De plek in de stad. Het buitenterrein op de parkeerplaats. De verbinding met de buurt. De publieke ruimte om het gebouw heen. De verbinding tussen de vaste huurders. Bewegwijzering in het gebouw. Ontmoetingsgelegenheid voor buurtbewoners.

 

Ambitie

De KROON is naast een super inspirerende plek die vol in ontwikkeling is ook een tastbaar netwerk en vertrekpunt voor lokale verbinders. De meeste ruimtes in De Kroon worden verhuurd aan ‘vaste’ partijen, waardoor het residency-programma ook wanneer wenselijk een gezonde doorstroming met zich meebrengt. Daarnaast kan het juist ook consistentie toevoegen door op een overkoepelend niveau en daarmee heel concreet aandacht te vragen voor de ontwikkeling als plek tussen Schiemond en het Lloyd kwartier in. De ambitie die schuilgaat achter dit idee gaat voorbij het willen voorzien in werkruimte voor enkele nieuwe makers. Met het KROON residency programma willen wij een verschil maken in het proces van de ontwikkeling van een broedplaats.

Een mens-in-residence is...

 • woonachtig in Rotterdam

 • creatief, ondernemend en sociaal

 • iemand met ambitie om mensen en plekken te verbinden

 • niet bang om vragen te stellen

De Kāru / de KROON residency is…

 • een werk-leerplek binnen maakhaven De KROON

 • projectmatig jouw talent inzetten/ontwikkelen

 • een inspirerende tijd bij Kāru Studio

 • bijdragen aan de vorming van een nieuwe plek

Werk-vragen voor de residency

 • Hoe kan de Kroon een verbinding vormen tussen de omliggende buurten?

 • Wie / wat is Schiemond?

 • Wat maakt een plek tot een verbinder?

 • Van wie is de openbare ruimte om de Kroon?

 • Wat is de impact van de Kroon op haar omgeving?

Potentiële uitwerkingen van de residency

 • Een visueel en tastbaar archief over het ontstaan van de Kroon als plek

 • Openbare activiteiten

 • Opbouw van een lokaal extern netwerk

 • Verhalen-kaart van de buurt

 • Zitplekken in de publieke ruimte

 • Wandelingen met buurtbewoners

Meer weten?

Mail ons voor vragen, of toon je interesse!